Opis

Powierzchnia Gminy w granicach administracyjnych wynosi 23 189 ha, co stanowi 16,75 % powierzchni powiatu bielskiego. Gmina podzielona jest na 36 sołectw.

Gmina Boćki położona jest w rejonie produkcji rolniczej. Grunty orne (stanowiące 57,8 % powierzchni użytków rolnych) predestynowane są do produkcji zbóż o dużych wymaganiach glebowych i w dużej części przeznaczonych na pasze do rozwoju produkcji zwierzęcej. Na obszarze Gminy jest to głównie hodowla bydła mlecznego.

Dużą część Gminy stanowią lasy, które wraz z terenami rolnymi, wodami powierzchniowymi i terenami zabudowanymi tworzą główny element krajobrazowy jej zagospodarowania.

Gmina Boćki posiada niezwykle korzystne położenie geograficzne w obszarze Zielonych Płuc Polski. Głównym szlakiem komunikacyjnym na obszarze Gminy jest droga krajowa nr 19, przecinająca teren Gminy z północy na południe. Droga ta łączy dwa największe ośrodki miejskie wschodniej części Polski, tj. Białystok i Lublin (odległość od Białegostoku wynosi 64 km, od Lublina 190 km).

Bliskie sąsiedztwo Białowieskiego Parku Narodowego i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego sprawia, iż Gmina należy do obszarów o znacznym potencjale turystycznym. Przez bagienno-podmokłe obszary Gminy przepływa rzeka Nurzec, będąc jednym z największych ciągów wodnych Makroregionu Północno-Wschodniego i jednocześnie jedną z większych zlewni dopływów Bugu.

Usytuowanie Gminy Boćki w nieznacznej odległości od przejść granicznych z Białorusią i Ukrainą stwarza natomiast możliwości rozwoju gospodarczego regionu.

Według danych GUS z roku 2014 liczba mieszkańców Gminy Boćki wynosiła ogółem 4 581 mieszkańców. Na przestrzeni kilkunastu lat (lata 2000-2014) na obszarze Gminy obserwuje się tendencję spadkową liczby mieszkańców. Zarówno w powiecie bielskim jak i w całym województwie sytuacja jest analogiczna. Poniższy wykres obrazuje zmiany w liczbie ludności na przestrzeni lat 2000-2014.

zdjęcia pochodzą ze strony Urzędu Gminy Boćki

Zamknięte
Closed today
 • Poniedziałek

  08:00 - 16:00

 • Wtorek

  08:00 - 16:00

 • Środa

  08:00 - 16:00

 • Czwartek

  08:00 - 16:00

 • Piątek

  08:00 - 16:00

 • Sobota

  Zamknięte

 • Niedziela

  Zamknięte

 • 25 września 2021 18:11 czasu lokalnego

Lokalizacja
Kategorie
Kontakt bezpośredni

Zobacz nas również na...
Kontakt

85 731 96 10

adres

plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, Polska

mood_bad
 • Brak jeszcze komentarzy, bądź pierwszy!
 • chat
  Dodaj recenzję
  Skip to content